ZERO

És quan no hi ha alguna cosa.

La tolerància zero ha d’aparèixer davant de fets injustos, com ara en les agressions xenòfobes. El nostre objectiu és arribar a zero; tolerància zero amb la fam, la xenofòbia, les violències de tota mena, etc. Només amb el nostre posicionament ferm contra les discriminacions i les injustícies assolirem un món millor per a tothom.

Zero

Activitat Zero Baixa

 1. Títol de la unitat didàctica: Zero
 2. Persones destinatàries: alumnes de cicle superior de primària i 1r cicle de l’ESO
 3. Agrupaments: activitats individuals i en grups de 4 persones
 4. Temporització: de 4 a 8 hores
 5. Recursos: aula ordinària, ordinador, projector, pissarra, cartolines, retoladors de colors i pega
 6. Objectius:

6.1. Assolir les competències bàsiques de:

-Cicle superior de primària de l’àmbit d’educació en valors i contribuir a l’assoliment dels continguts clau dels àmbits lingüístics, de medi i dels eixos transversals (digital, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa i emprenedoria)

-1r cicle de l’ESO,  en l’àmbit personal i social

6.2. Conscienciar de la importància de la col·laboració de tothom per a arribar a erradicar totes les injustícies i valorar la nostra actitud com a mitjà transformador de la societat.

-De l’àmbit de l’educació en valors a cicle superior de primària: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 i C8.

-De l’àmbit personal i social a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3 i C4

-De l’àmbit de cultura i valors a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8 i C10

Activitats de sensibilització i motivació Reflexió sobre la il·lustració (activitat 1)
Activitats de conceptes i continguts clauConsolidació dels conceptes i dels continguts clau (activitats 1 i 2)
De conclusions i propostes de canvi(Activitat 2)

Activitats per a l’alumnat:

1-Observa la il·lustració i explica com el valor «zero» perd el sentit negatiu que habitualment li donem (p. ex., quan diem «en llengües és un zero a l’esquerra») i adquireix la importància de valor 10.

2-Projecte de reflexió sobre tot l’Abecedari

2.1-Elaboreu un llistat amb tots els conceptes del llibre que haurien d’arribar a ser «zero». Trieu-ne un i feu un mural amb propostes per tal d’aconseguir que arribin a zero a l’escola i en la nostra societat.

Aspectes que han d’aparèixer al treball:

 1. Títol
 2. Concepte
 3. Motius pels quals heu triat la paraula escollida
 4. Exemples que demostrin que estem lluny de convertir la paraula triada en zero a l’escola i en la societat
 5. Propostes de canvi i de millora
 6. Proposeu d’afegir una nova activitat pedagògica a la paraula triada

Podeu fer dibuixos, gràfiques, PowerPoint, imatges, etc. Tots els treballs s’exposaran a l’aula i es votarà el millor projecte.