XENOFÒBIA

Parlem de xenofòbia quan ens trobem amb una persona o grups de persones que tenen por de les altres perquè les veuen diferents i aleshores desenvolupen actituds violentes i de rebuig cap a elles. Quan desenvolupem una fòbia cap a l’estranger o immigrant, sovint associada al racisme, perdem grans oportunitats d’enriquir-nos i de conèixer altres cultures i costums.

XENOFÒBIA
 1. Títol de la unitat didàctica: L’educació
 2. Persones destinatàries: alumnes de cicle superior de primària i 1r cicle de l’ESO
 3. Agrupaments: activitats individuals i en grups de 4 persones
 4. Temporització: de 4 a 8 hores
 5. Recursos: aula ordinària, ordinador, projector, pissarra, cartolines, llapis o retoladors de colors i pega
 6. Objectius:

6.1. Assolir les competències bàsiques de:

-Cicle superior de primària de l’àmbit d’educació en valors i contribuir a l’assoliment dels continguts clau dels àmbits lingüístics, de medi i dels eixos transversals (digital, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa i emprenedoria)

-1r cicle de l’ESO,en l’àmbit personal i social.

6.2. Conscienciar que tothom ha estat etiquetat alguna vegada i que aquesta etiqueta no defineix les persones.

6.3.Reflexionar sobre les actituds xenòfobes pròpies i alienes per tal de prevenir-les i erradicar-les

-De l’àmbit de l’educació en valors a cicle superior de primària: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 i C8

-De l’àmbit personal i social a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3 i C4

-De l’àmbit de cultura i valors a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9 i C10

Activitats de sensibilització i motivacióReflexió sobre la il·lustració i projecció dels curts proposats i de la pel·lícula (activitats 1, 2, i 5)
Activitats de conceptes i de continguts clauConsolidació dels conceptes i dels continguts clau (activitats3, 4 i 6)
De conclusions i propostes de canvi(Activitat 4.3 i 7)

Activitats per a l’alumnat:

 1. Observeu la imatge i feu-ne una descripció relacionant-la amb la definició de xenofòbia.
 2. Us proposem els següents curts:

Pensa per tu mateix 2 min 28 s

Whale, 3 min 55 s

Dia i nit, 5 min 2 s

2.1. En grups de 3 persones trieu un dels curts i feu-ne un resum.

 1. Per què l’heu triat?
 2. Quines emocions us ha fet sentir?
 3. Alguna vegada heu viscut alguna situació semblant?
 4. Què tenen en comú els tres curtmetratges proposats?
 • Sovint hauràs sentit a parlar de: estereotips, discriminació, xenofòbia, prejudici i bullying.Sabries definir cadascun d’aquests conceptes?

Estereotip:

Discriminació:

 Xenofòbia:

Prejudici:

Bullying:

Ara comprova’n el significat al Diccionari

4-En aquest exercici us proposem fer una activitat amb tot el grup de la classe però prèviament respondreu de forma individual i, si es vol, anònimament, les qüestions següents:

4.1. Alguna vegada us han posat una etiqueta, o algun renom pelfetde tenir alguna particularitat física o de caràcter, o simplementper ser noi/noia,pelcolorde pell,perlaformafísica, per com penses?

4.2. Enunpaper escriuunaparaulaquet’hagindita conseqüència de l’etiqueta que t’han posat. Com t’has sentit? Trobes que et descriu tal com ets?

4.3.Feu una enquesta anònima a altres grups del teu centre i elaboreu una gràfica assenyalant el percentatge d’alumnes que alguna vegada s’ha sentit discriminats, assetjats o etiquetats. Comenteu-ne els resultats.Dibuixeu els percentatges en el formatget.

5-Ara que ja saps que l’etiquetatge de les persones pot fer descripcions errònies, us proposem que vegeu la pel·lículaWonder que podeu trobar a la plataforma de Netflix. Podeu fer les activitats de la plataforma següent: Cinema per a estudiants

6- Ara tothomfaunarotllana, menysunapersona, queesquedaforaelcercle. Aquesta hauria d’intentar entrar dins, ho pot fer de la manera que vulgui. A la vegada, les persones de la rotllana han d’evitar que passi dins el cercle.

 1. Com us heu sentit, els que estàveu al grup?
 2. Com s’ha sentit la persona que intentava entrar?
 3. Alguna vegada ens han rebutjat, o no ens han deixat entrar en un grup, per ser «diferents»?

7-Ara que ja tenim clar què és la discriminació i com n’estem d’exposats, busqueu-ne exemples en les notícies i poseu-les en un llistat conjunt.

7.1.Què creieu que podeu fer tal d’erradicar la discriminació i la xenofòbia? Feu un llistat de propostes.

7.2.En grups de 3 o 4 persones, elaboreu una proposta per tal d’evitar la discriminació. Aquesta proposta s’ha d’escriure en cartolines de colors i també s’ha de decorar.

7.3.Les propostes les penjarem a l’aula per tal que ens acompanyin durant el curs.