WÓLAKHÔTA

(‘pau’, en llengua sioux)

Actualment queden uns 2.000 parlants de la llengua lakota, la llengua que parlen els sioux. Es tracta d’una llengua que està desapareixent ràpidament als Estats Units.

Amb la seva desaparició es perdrà també una forma d’entendre el concepte de pau.

Per als indis, fumar la pipa de la pau equivalia a compartir-ho tot, a formar part de la seva família. Fumar la pipa de la pau era la creació i l’origen de tots els vincles. Per als sioux, la pau origina tots els lligams afectius indispensables per combatre la violència.

La pau sorgeix quan trobem solucions satisfactòries per a tothom als conflictes que puguin sorgir en les nostres relacions. La cultura de la pau és un conjunt de valors, actituds i comportaments que reflecteixen el respecte a l’ésser humà i a la seva dignitat d’acord amb els drets humans i el rebuig a la violència.

Wolakhota

Títol de la unitat didàctica: Wólakhôta

  1. Persones destinatàries: alumnes de cicle superior de primària i 1r cicle de l’ESO
  2. Agrupaments: activitats individuals i en grups de 4 persones
  3. Temporització: 4hores
  4. Recursos: aula ordinària, ordinador, projector, pissarra, cartolines, retoladors de colors i pega
  5. Objectius:

6.1. Assolir les competències bàsiques de:

-Cicle superior de primària de l’àmbit d’educació en valors i contribuir a l’assoliment dels continguts clau dels àmbits lingüístics, de medi i dels eixos transversals (digital, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa i emprenedoria).

-1r cicle de l’ESO,  en l’àmbit personal i social.

6.2. Conscienciar de la importància de la resolució de conflictes mitjançant la no-violència i valorar-la com a mitjà transformador de la societat.

6.3. Fomentar la memòria històrica per tal que els genocidis no es repeteixin ni es tolerin.

-De l’àmbit de l’educació en valors a cicle superior de primària: C1, C2, C3, C4, C5, C6 i C8

-De l’àmbit personal i social a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3 i C4

-De l’àmbit de cultura i valors a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 i C10

Activitats de sensibilització i motivacióReflexió sobreel documental i audició d’Imagine (activitats 1i 4)
Activitats de conceptes i continguts clauConsolidació dels conceptes i dels continguts clau (activitats2,3 i 4)
De conclusions i propostes de canvi(activitats2 i 4)

Activitats per a l’alumnat:

1-Escolta aquesta cançó: Imagine

1.1. Emplena els espais en blanc:

Countries,  kill, peace, dreamer,  possessions, greed, hunger, brotherhood

Imagine

Imagine there’s no ___________
It isn’t hard to do
Nothing to _________or die for
And no religion, too

Imagine all the people
Living life in ___________

You, you may say I’m a _____________
But I’m not the only one
I hope someday you will join us
And the world will be as one

Imagine no _____________
I wonder if you can
No need for __________ or ___________
A ___________________ of man

1.2. Tradueix la cançó.

1.3. La cançó Imagine és considerada una de les millors melodies de la història de la música contemporània. Es va publicar l’any 1971 dins d’un àlbum que duia el mateix títol. Amb el temps, s’ha convertit en l’himne del pacifisme i de la no-violència. Investiga el motiu pel qual John Lennon va escriure aquesta cançó. Pots consultar l’enllaç següent: Història d’una cançó.

1.4.Quina relació trobes entre la definició de l’Abecedari i la cançó Imagine.

2-Actualment tots els centres educatius tenen un reglament de convivència i de conducta que té com a finalitat regular el comportament entre totes les persones que es relacionen a les escoles. És una estratègia per evitar els conflictes que puguin sorgir dins de l’escola. Consulta al teu centre quina és la normativa que ha de complir tota la comunitat educativa. Tanmateix, com ja sabeu, els conflictes i les desavinences es produeixen diàriament. Quan això succeeix s’activa la mediació escolar.

2.1.Busca informació sobre la mediació escolar al teu centre.

  1. Qui són els mediadors/ores?
  2. Què és la mediació?
  3. Quina formació cal per dur a terme les mediacions?
  4. Creus que tot es pot resoldre mitjançant la mediació?

2.2. En grups, feu una representació teatral on aparegui un conflicte en què hàgiu de trobar una solució satisfactòria per a totes les persones implicades. Recordeu que per tal que la solució sigui satisfactòria totes les parts implicades hi hauran de perdre alguna cosa.

2.3. Pengeu a l’aula dues cartolines. En una hi posarem, de forma voluntària, aquells fets que no ens hagin agradat i, en una altra, aquelles coses que sí que ens han agradat.

Per exemple:

Fets que no m’han agradat Ahmed: «No m’ha agradat que la Laura m’hagi agafat el llapis sense permís.»Fets que m’han agradat Lucrecia: «M’ha agradat que la Kerry m’hagi ajudat amb els deures.»

Tingueu aquests pòsters penjats durant una setmana i durant l’hora de tutoria comenteu els escrits.

3-L’extermini de cultures i de societats,desgraciadament, ha estat continuat durant tota la història de la humanitat. En grups de quatre persones investigueu qui foren els sioux, quina llengua parlaven, com vivien, en què consistia la cerimònia de la pipa de la pau i, sobretot, quina és la seva situació en l’actualitat. Podeu fer un mural amb dibuixos o amb fotografies. Després feu una exposició oral per a la resta de companys.

4- Vegeu el següent documental i feu un debat a classe sobre les possibilitats que tenim com a societat de fomentar l’activisme:

Activisme pacifista

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/latituds/activisme-pacifista/video/3786451/