POBRESA

La pobresa és situació en què es troben algunes persones quan, per motius aliens a les seves capacitats, no poden abastir-se dels elements bàsics per a una vida digna, com ara els aliments, l’habitatge, la medicina o l’escola.

Quan una societat no ofereix les oportunitats adients per a tothom, els nens i les nenes acaben assumint que mai no podran sortir de la seva pobresa. Canviar aquesta situació és responsabilitat de tots i de totes. 

 1. Títol de la unitat didàctica: Pobresa
 2. Persones destinatàries: alumnes de cicle superior de primària i 1r cicle de l’ESO
 3. Agrupaments: activitats individuals i en grups de 4 persones
 4. Temporització: de 4 a 8hores
 5. Recursos: aula ordinària, ordinador, projector, pissarra, cartolines, retoladors de colors i pega
 6. Objectius:

6.1. Assolir les competències bàsiques de:

-Cicle superior de primària de l’àmbit d’educació en valors i contribuir a l’assoliment dels continguts clau dels àmbits lingüístics, de medi i dels eixos transversals (digital, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa i emprenedoria)

-1r cicle de l’ESO,  en l’àmbit personal i social.

6.2. Conscienciar de la importància de la distribució justa dels recursos i de la riquesa.

7) Competències:

-De l’àmbit de l’educació en valors a cicle superior de primària: C1, C2, C4, C5, C6 i C8

-De l’àmbit personal i social a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3 i C4

-De l’àmbit de cultura i valors a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C9 i C10

8) Activitats:

Activitats de sensibilització i motivacióReflexió sobre la il·lustració i la projecció dels documentals (activitats 1, 2, 4 i 5)
Activitats de conceptes i continguts clauConsolidació dels conceptes i dels continguts clau (activitats 2, 3, 4 i 5)
De conclusions i propostes de canvi(Activitats 4 i 5)

Activitats per a l’alumnat

1. Feu una descripció de la il·lustració.

2.Feu un resum dels documentals següents:

Pobres con Trabajo

La distribució de la riquesa

Lujo, detrás del espejo

2.1. Trobes que el repartiment de la riquesa mundial és just? Per què? Posa l’exemple d’alguna de les xifres.

2.2.És certa l’afirmació que diu que hi ha països que contribueixen al desenvolupament dels països més pobres i que els donen diners? Raona la resposta.

3.Els darrers anys, alguns economistes de renom han defensat la idea que la pobresa es podria erradicar amb un sou mensual garantit per a tothom; és el que s’anomena la renda bàsica.Actualment, davant de la crisi originada per la pandèmia del Covid 19, alguns estats s´ho estan plantejant seriosament.

 1. Penseu que és possible garantir que tothom tingui un sou garantit que el permeti viure amb dignitat?
 2. Quins avantatges hi veieu? Quins inconvenients?
 3. Creieu que les persones es tornarien més dropes? Feu aportacions al debat i construïu una graella amb els avantatges i amb els inconvenients.

3.1.Després, podeu veure aquest documental Renta básica, ¿una utopía posible?, i comparar si algunes de les coses que heu dit també hi apareixen.

4. Mireu el següent documental Els pobres més pobres del món i feu un debat:

 1. Feu un resum escrit amb 10 punts que expliquin els motius de la pobresa.
 2. Feu un debat exposant solucions a tots els motius de la pobresa. Després elaboreu un llistat amb les 10 millors propostes consensuades.

5. Mireu el documental següent: Els 10 països més pobres del món

5.1.En grups de 4 persones trieu un país i feu un pòster que inclogui la informació següent:

 1. Feu un resum escrit del país que heu triat explicant per què l’heu triat.
 2. Dibuixeu un mapa del país triat que inclogui els aspectes geogràfics més importants.
 3. Assenyaleu els principals nuclis urbans.
 4. Nombre de població.
 5. Renda bàsica.
 6. Principals activitats econòmiques.
 7. Taxa d’escolarització.
 8. Esperança de vida.
 9. Tipus de govern.
 10. Motius d’aquesta pobresa extrema.
 11. Proposta de solucions.