ODS

ODS (objectius de desenvolupament sostenible)

L’any 2015 Nacions Unides va marcar unes fites per tal que el 2030 es compleixin els objectius d’erradicar la pobresa i lluitar contra les desigualtats i la injustícia i posar fre al canvi climàtic. Són un total de 17 objectius de temàtica diferent que van des de la igualtat de gènere a la vida submarina, passant per múltiples aspectes que afecten les persones, el planeta, la prosperitat, les aliances i la pau al món.

ODS
 1. Títol de la unitat didàctica: ODS
 2. Persones destinatàries: alumnes de cicle superior de primària i 1r cicle de l’ESO
 3. Agrupaments: activitats individuals i en grups de 4 persones
 4. Temporització: 4hores
 5. Recursos: aula ordinària, ordinador, projector, pissarra, cartolines, llapis o retoladors de colors i pega
 6. Objectius:

6.1. Assolir les competències bàsiques de:

-Cicle superior de primària de l’àmbit d’educació en valors i contribuir a l’assoliment dels continguts clau dels àmbits lingüístics, de medi i dels eixos transversals (digital, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa i emprenedoria)

-1r cicle de l’ESO,en l’àmbit personal i social.

6.2. Conscienciar de la importància de l’assoliment dels ODS i valorar-los com a mitjà transformador de la societat.

-De l’àmbit de l’educació en valors a cicle superior de primària: C1, C2, C4, C5, C6, C8

-De l’àmbit personal i social a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3 i C4

-De l’àmbit de cultura i valors a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3, C4, C6 i C10

Activitats de sensibilització i motivació Reflexió sobre la il·lustració (activitats 1 i 4)
Activitats de conceptes i de continguts clauConsolidació dels conceptes i dels continguts clau (activitats 1, 2, 3 i 4)
De conclusions i propostes de canvi(Activitat 3 i 4)

Activitats per a l’alumnat:

1- En la il·lustració apareixen els 17 ODS. Estableix una relació entre aquests 17 objectius i les paraules que formen l’Abecedari de la solidaritat:

 1. Fi de la pobresa
 2. Fam zero
 3. Salut i benestar
 4. Educació de qualitat
 5. Igualtat de gènere
 6. Aigua neta i sanejament
 7. Energia assequible i no contaminant
 8. Treball decent i creixement econòmic
 9. Indústria, innovació i infraestructures
 10. Reducció de les desigualtats
 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 12. Producció i consum responsable
 13. Acció pel clima
 14. Vida submarina
 15. Vida d’ecosistemes terrestres
 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 17. Aliances per a aconseguir els objectius.

2-Busca informació sobre la fundació de Nacions Unides

2.1.Quins projectes tenen actualment en marxa?

2.2. En grups de 4 persones, elaboreu un mural on s’expliqui un dels ODS.

3-En grups de 4 feu una proposta per tal de desenvolupar en el vostre centre una activitat relacionada amb un dels ODS. Després la presenteu a la resta de la classe.

4-Llegeix la notícia següent i feu propostes per millorar la situació que s’hi explica.

31 Diciembre 2019 Salud UNICEF estima que durante el día de año nuevo nacerán más de 392.000 bebés en el mundo, más de la mitad de ellos en ocho países. Sin embargo, el nacimiento de este importante número de niños contrasta con los 2,5 millones que murieron durante su primer mes de vida el año 2018. Ante esta elevada cifra, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hace un llamado tanto a los líderes mundiales como a las naciones a capacitar a los trabajadores sanitarios con conocimientos y materiales adecuados. En palabras de la directora ejecutiva de UNICEF, HenriettaFore, “el comienzo de un nuevo año y una nueva década es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras esperanzas y aspiraciones, no sólo para nuestro futuro, sino para el futuro de aquellos que vendrán después de nosotros“. Un futuro del cual no pudieron gozar 2,5 millones de recién nacidos por haber fallecido durante su primer mes de vida el año 2018, casi un tercio de ellos en su primer día de vida. De ellos, la mayoría murió por causas prevenibles, como un nacimiento prematuro, complicaciones durante el parto y afecciones como la sepsis. A esa cifra hay que añadirle que anualmente más de 2,5 millones de bebés nacen muertos. Pese a los destacados avances en mortalidad infantil durante las tres últimas décadas, con una disminución del fallecimiento de menores de 5 años superior al 50%, resalta la lentitud de los avances relacionados con los recién nacidos. Así, el 47% el total de muertes de niños y niñas menores de cinco años en 2018 se produjeron durante su primer mes de vida, en comparación con el 40% en 1990. Por ese motivo, UNICEF, a través de su campaña Cada Vida Cuenta, conmina a realizar una inversión inmediata en capacitación y equipamientos de los trabajadores sanitarios que sirva para garantizar que todas las madres y los recién nacidos reciban la atención adecuada para prevenir y tratar las complicaciones durante el embarazo, el parto y el nacimiento. La mayoría nacerán en Asia y África El Fondo de la ONU para la Infancia calcula que el primer nacimiento del 2020 tuvo lugar en Fiji y estima que más de la mitad de esos nacimientos ocurrirán en ocho países. 1.India – 67.385 2.China – 46.299 3.Nigeria – 26.039 4.Pakistán – 16.787 5.Indonesia – 13.020 6.Estados Unidos de América – 10.452 7.República Democrática del Congo – 10.247 8.Etiopía – 8.493