LLIBERTAT

La llibertat és un concepte molt humà, no el coneixen ni els animals ni les plantes. És la capacitat que tenim per triar què i com  desenvolupem les nostres capacitats al màxim, superant els impediments i respectant el desenvolupament i el creixement dels altres. Ser lliure és ser responsable de les conseqüències de les nostres decisions.

Som lliures quan decidim què volem fer tenint en compte les decisions dels altres.

LLIBERTAT

  1. Títol de la unitat didàctica: Llibertat
  2. Persones destinatàries: alumnes de cicle superior de primària i 1r cicle de l’ESO
  3. Agrupaments: activitats individuals i en grups de 4 persones
  4. Temporització: 4hores
  5. Recursos: aula ordinària, ordinador, projector, pissarra, cartolines
  6. Objectius:

6.1. Assolir les competències bàsiques de:

-Cicle superior de primària de l’àmbit d’educació en valors i contribuir a l’assoliment dels continguts clau dels àmbits lingüístics, de medi i dels eixos transversals (digital, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa i emprenedoria)

-1r cicle de l’ESO,  en l’àmbit personal i social

6.2. Conscienciar de la importància de la llibertat personal i de la llibertat d’expressió, i valorar la democràcia

-De l’àmbit de l’educació en valors a cicle superior de primària: C1, C2, C3, C4, C5, C6 i C8

-De l’àmbit personal i social a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3 i C4

-De l’àmbit de cultura i valors a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7,  C8, C9 i C10

Activitats de sensibilització i motivacióReflexió sobre la il·lustració (activitats 1 i 5)
Activitats de conceptes i de continguts clauConsolidació dels conceptes i dels continguts clau (activitats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8)
De conclusions i propostes de canvi(Activitat 9)

Activitats per a l’alumnat:

1- Treballem en petits grups. Observem atentament la imatge, podríem pensar a posar-li un títol i descriure les sensacions que ens genera, a partir del títol triat? Parlem-ne.

2-En parelles, feu un llistat amb el camp semàntic de la llibertat.

3-Sovint la paraula llibertat s’utilitza amb algun tipus d’adjectivació, p.ex. llibertat d’expressió, llibertat de culte, etc. En parelles, feu un llistat de les situacions en què tenim llibertat i un llistat de situacions on no en tenim.

4-Feu un debat reflexionant sobre: “Si jo soc lliure, puc fer el que vull?”,“Sempre he estat lliure?”, “El meu país sempre ha estat lliure?”,“Tots som lliures?”.

5-Projecteu aquest fragment de la pel·lícula de George Orwell 1984.

1984, resum de l’obra.

1984 i el totalitarisme, versió en anglès subtitulada.

  • George Orwell i relacioneu la manca de llibertat que apareix en el llibre 1984 amb el feixisme que es va patir a Catalunya i amb la Guerra civil espanyola.

6-A la Xina actualment s’ha establert un carnet que qualifica les persones de“més bones” o “més dolentes” per al país: és el “carnet per punts”. No podem projectar-lo perquè no hi ha permís per fer-ho per les xarxes; ara bé, tenim un testimoni d’una persona que viu allà.  Projecteu el testimoniatge i compareu-lo amb 1984.

China da un paso más allà en el control de la población. 7’

7-Hi ha països on les persones no són lliures perquè viuen sota una dictadura. Busca què és una dictadura i quines característiques tenen els països amb un dictador i després localitza en el mapa tots aquells països en què no hi ha llibertat perquè viuen sota una dictadura.

8-Tal com ja heu deduït, la llibertat té molt a veure amb la llibertat de pensament i amb la llibertat d’expressió, és a dir, la llibertat que tenim les persones d’expressar les nostres idees sense faltar al respecte i que siguin respectades. Als països amb dictadures no hi ha llibertat d’expressió. Els governs manipulen les informacions i les idees per tal de tenir la població més controlada. Si tothom pensa i opina el mateix, és molt poc probable que hi hagi cap tipus de rebel·lió. Tanmateix, actualment les grans empreses i alguns governs de països democràtics intenten limitar la llibertat d’expressió. Mireu el documental següent i feu-ne un debat: El retrocés de les llibertats.

9-Elaboreu un document amb activitats que promoguin la llibertat d’expressió.