JUSTÍCIA (social)

La justícia és el resultat de la reparació d’un greuge ja sigui personal, moral o econòmic. El concepte de justícia social ve de molt lluny; Aristòtil, a l’antiga Grècia, ja la va definir referint-s’hi com «quan una persona dona o fa alguna cosa en benefici del seu poble se li torna en la mateixa proporció».

L’ONU va designar el 20 de febrer com el Dia Mundial de la Justícia Social.

JUSTICIA
  1. Títol de la unitat didàctica: Justícia (social)
  2. Persones destinatàries: alumnes de cicle superior de primària i 1r cicle de l’ESO
  3. Agrupaments: activitats individuals i en grups de 4 persones
  4. Temporització: 4hores
  5. Recursos: aula ordinària, ordinador, projector, pissarra, cartolines, retoladors de colors, pega, pilotes (poden ser de tenis, de paper, etc.) i una paperera
  6. Objectius:

6.1. Assolir les competències bàsiques de:

-Cicle superior de primària de l’àmbit d’educació en valors i contribuir a l’assoliment dels continguts clau dels àmbits lingüístics, de medi i dels eixos transversals (digital, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa i emprenedoria)

-1r cicle de l’ESO,  en l’àmbit personal i social

6.2. Reflexionar sobre el concepte de justícia social i valorar-lo com a mitjà transformador de la societat.

6.3.Promoure actituds de civisme i de col·laboració en l’erradicació de les injustícies socials.

-De l’àmbit de l’educació en valors a cicle superior de primària: C1, C2, C3, C4, C5, C6 i C8

-De l’àmbit personal i social a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3 i C4

-De l’àmbit de cultura i valors a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C4, C5, C6, C7, C8, C9 i C10

Activitats de sensibilització i motivació Reflexió sobre la il·lustraciói visualització de l’experiment (activitats 1 i 2)
Activitats de conceptes i continguts clauConsolidació dels conceptes i dels continguts clau (activitats3 i 4)
De conclusions i propostes de canvi(Activitats 5 i 6)

Activitats per a l’alumnat:

1-Observa la il·lustració i explica què hi veus i com la podríem relacionar amb el concepte de justícia social.

2-Visualitzeu l’experiment següent: El joc de la injustícia social

3-Ara, en grups de 6 persones, feu l’activitat que s’explica a l’experiment. Després comenteu com us heu sentit mentre fèieu l’experiment.

4-Entre tots i totes feu el llistat del camp semàntic de la justícia social.

5-Ara que ja heu aprofundit en el concepte de justícia social, feu frases curtes en cartolines per penjar-les a la classe.

6-Busca informació sobre el concepte de justícia social.

7.Els artistes i intel·lectuals sovint han promogut activitats per tal de recaptar diners per a destinar-los a causes benèfiques i així poder combatre les desigualtats i les injustícies socials. Busca quina desigualtat combatia la cançó següent i afegeix algun festival que s’hagi organitzat al teu poble o ciutat per lluitar contra algun aspecte de la injustícia social:

We’re the world

8-Si voleu aprofundir en el tema de l’equitat, us aconsellem que veieu el documental següent per tal de poder-ne fer un debat posteriorment:

El preu de l’equitat(1′ 56″). No és recomanable per a menors de 12 anys.