EDUCACIÓ

És un dels drets humans essencials que en la societat contemporània es concreta en una educació primària obligatòria i gratuïta i la possibilitat d’accedir a tota mena d’estudis sense cap discriminació, respectant els drets humans, els valors i els costums de cada família.

La formació és un dret que dura tota la vida, sempre hem d’estar disposats a aprendre i a enriquir-nos amb coneixements per avançar.

  1. Títol de la unitat didàctica: Educació
  2. Persones destinatàries: alumnes de cicle superior de primària i 1r cicle de l’ESO
  3. Agrupaments: activitats individuals i en grups de 4 persones
  4. Temporització: 4hores
  5. Recursos: aula ordinària, ordinador, projector, pissarra, cartolines, retoladors de colors i pega
  6. Objectius:

6.1.Assolir les competències bàsiques de:

-Cicle superior de primària de l’àmbit d’educació en valors i contribuir a l’assoliment dels continguts clau dels àmbits lingüístics, de medi i dels eixos transversals (digital, aprendre a aprendre, autonomia, iniciativa i emprenedoria)

-1r cicle de l’ESO,  en l’àmbit personal i social

6.2. Conscienciar de la importància de l’educació i valorar-la com a mitjà transformador de la societat.

-De l’àmbit de l’educació en valors, a cicle superior de primària: C1, C2, C4, C5, C6, C8

-De l’àmbit personal i social, a 1r cicle de l’ESO: C1, C2, C3 i C4

Activitats de sensibilització i motivacióReflexió sobre la il·lustració, i projecció del documental Els camins més perillosos per a anar a l’escola (activitats 1, 2, i 3)
Activitats de conceptes i continguts clauConsolidació dels conceptes i dels continguts clau(activitats 1 i 4)
De conclusions i propostes de canvi(Activitats 5 i 6)

Activitats per a l’alumnat:

1-Busca al diccionari totes les definicions d’educació.

Pots consultar: Diccionari en català

2-En grups de quatre observeu el dibuix. Tots aquests nens i nenes s’estan educant, podríeu explicar quines activitats fan? Què estan aprenent? Comenteu-ho en veu alta.

3-TV3 ha emès en diverses ocasions la sèrie Els camins més perillosos per anar a l’escola. Aquests programes reflecteixen realitats molt diferents de les que vivim en el nostre país.

a)En grups de 4 persones, us proposem que visiteu la pàgina de TV3, Els camins més perillosos per anar a l’escola, i que en trieu un capítol.

b)En una cartolina, dibuixeu el mapa del país del documental triat i poseu-hi el nom del país, la capital, la regió i els principals accidents geogràfics.

c)Després de veure el documental responeu aquestes preguntes:

-Com van a l’escola?

-Quant de temps tarden a anar-hi? I en tornar cap a casa?

-Com és el trajecte fins que arriben a l’escola?

-Quins materials utilitzen els nens i les nenes per a aprendre?

-Quina és l’actitud que tenen a classe? I  a casa?

4-Fes una redacció imaginant que tu i la teva família viviu en aquesta regió. Com seria el teu dia a dia? A més de tot el que l’escola t’ofereix, quins altres aprenentatges hi adquireixes?

5-Ara toca col·laborar. En grups de 4 persones, feu propostes per tal d’intentar millorar les situacions d’aquests nens i nenes tenint en compte que caldrà la cooperació de tothom.

6-La pel·lícula El niño que domó el viento reflecteix com l’educació ens ajuda a prosperar econòmicament i personalment. Enceteu un debat sobre com l’educació pot contribuir en la disminució de la pobresa.